Náhradný termín prijímacích skúšok

Milí uchádzači o štúdium na Súkromnom gymnáziu,
oznamujeme Vám, že dňa 19.6.2018 o 14,00 hod. sa bude konať náhradný termín prijímacích skúšok.

V prípade záujmu, posielajte prihlášky do 14.6.2018 na adresu školy t.j. Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina.

 
 

Naše úspechy

 
 
 
 
 

Naše úspechy

 

Blížiace sa udalosti

  1. Uzatvorenie známok

    22. júna 2018
  2. 4. HPR

    25. júna 2018
  3. Odovzdávanie vysvedčení

    29. júna 2018