Každý rok pod záštitou nadácie Lúč a VÚC Žilina sa konajú „Dni nádeje“, súčasťou ktorých sú aj športové podujatia. Jedno z takýchto podujatí sa konalo 15.10.2019 na MKP Žilina.

Náš študent Juraj Topoľský v plávaní, súťaži stredných škôl obsadil 1. miesto. Za úspešnú reprezentáciu školy gratulujeme…