Ing. Emília Korenčiaková

ekonomika, nemecký jazyk
korenciakova@ssag.sk

Ing. Emília Korenčiaková

Mgr. Silvia Tomašcová

anglický jazyk
tomascova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová

Mgr. Lenka Števková

anglický jazyk
stevkova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková

Mgr. Eva Dubenová

telesná a športová výchova, koordinátor športových aktivít
dubenova@ssag.sk

Mgr. Eva Dubenová

Ing. Peter Kottek

fyzika
kottek@ssag.sk

Ing. Peter Kottek

Mgr. Juraj Lazárek

náboženská výchova
lazarek@ssag.sk

Mgr. Juraj Lazárek

Mgr. Jana Schmidtová

anglický jazyk
schmidtova@ssag.sk

Mgr. Jana Schmidtová

Mgr. Aneta Crkoňová

dejepis
crkonova@ssag.sk

Mgr. Aneta Crkoňová

PaedDr. Janka Štaffenová

slovenský jazyk, umenie a kultúra
staffenova@ssag.sk

PaedDr. Janka Štaffenová

Mgr. Michaela Veselá

anglický jazyk
vesela@ssag.sk

Mgr. Michaela Veselá

Mgr. Ivan Fiala

informatika
fiala@ssag.sk

Mgr. Ivan Fiala

Mgr. Victoria Pleguezuelos

španielsky jazyk
pleguezuelos@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos

Mgr. Monika Gallschneiderová

biolóia, chémia
gallschneiderova@ssag.sk

Mgr. Monika Gallschneiderová

Mgr. Ingrid Drábková

slovenský jazyk
drabkova@ssag.sk

Mgr. Ingrid Drábková

Mgr. Mária Benikovská

geografia
benikovska@ssag.sk

Mgr. Mária Benikovská

Mgr. Oľga Štureková

matematika
sturekova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková

Mgr. Lucia Kubašková

biológia, chémia
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková

Mgr. Lucia Žiačková

občianka náuka
ziackova@ssag.sk

Mgr. Lucia Žiačková