Ing. Emília Korenčiaková
učiteľka ekonomiky a nemeckého jazyka
korenciakova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková
učiteľka biológie, chémie
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková
učiteľka anglického jazyka
stevkova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková
učiteľka matematiky
sturekova@ssag.sk

Mgr. Lucia Žiačková
učiteľka občianskej náuky
ziackova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová
učiteľka anglického jazyka
tomascova@ssag.sk

RNDr. Ivana Tomčíková 
učiteľka geografie
tomcikova@ssag.sk

Mgr. Ingrid Drábková
učiteľka slovenského jazyka
drabkova@ssag.sk

Mgr. Lucia Pavelková
učiteľka chémie, biológie a anglického jazyka
pavelkova@ssag.sk

Mgr. Ivan Fiala
učiteľ informatiky
fiala@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos
učiteľka španielskeho jazyka
pleguezuelos@ssag.sk

Mgr. Zuzana Tompošová
učiteľka matematiky
tomposova@ssag.sk

Mgr. Oľga Krištofíková
učiteľka fyziky
kristofikova@ssag.sk

Mgr. Jana Schmidtová
učiteľka anglického jazyka
schmidtova@ssag.sk

Mgr. Aneta Crkoňová
učiteľka dejepisu
crkonova@ssag.sk

PaedDr. Janka Štaffenová
učiteľka slovenskeho jazyka, umenie a kultúra
staffenova@ssag.sk

Mark Zane Zenner
učiteľ geografie, zahraničný lektor
zenner@ssag.sk

Mgr. Eva Dubenová
učiteľka telesnej a športovej výchovy, koordinátor športových aktivít
dubenova@ssag.sk

PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
učiteľ geografie
cief@ssag.sk

Mary Jane Marčiš
učiteľka anglického jazyka, zahraničná lektorka
marcis@ssag.sk