Ing. Emília Korenčiaková

ekonomika, nemecký jazyk
korenciakova@ssag.sk

Ing. Emília Korenčiaková

Mgr. Silvia Tomašcová

anglický jazyk
tomascova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová

Mgr. Lenka Števková

anglický jazyk
stevkova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková

Mgr. Eva Dubenová

telesná a športová výchova, koordinátor športových aktivít
dubenova@ssag.sk

Mgr. Eva Dubenová

Ing. Peter Kottek

fyzika
kottek@ssag.sk

Ing. Peter Kottek

Mgr. Jana Schmidtová

anglický jazyk
schmidtova@ssag.sk

Mgr. Jana Schmidtová

Mgr. Ľudmila Šusteková

dejepis
sustekova@ssag.sk

Mgr. Ľudmila Šusteková

PaedDr. Janka Štaffenová

slovenský jazyk, umenie a kultúra
staffenova@ssag.sk

PaedDr. Janka Štaffenová

Mgr. Tomáš Martaus

anglický jazyk
martaus@ssag.sk

Mgr. Tomáš Martaus

Mgr. Viliam Pražiak, PhD.

informatika
viliam.praziak@gmail.com

Mgr. Viliam Pražiak, PhD.

Mgr. Victoria Pleguezuelos

španielsky jazyk
pleguezuelos@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos

Mgr. Oľga Štureková

matematika
sturekova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková

Mgr. Lucia Kubašková

biológia, chémia
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková

Mgr. Lucia Žiačková

občianka náuka
ziackova@ssag.sk

Mgr. Lucia Žiačková

Mgr. Mariana Múdra

anglický jazyk, sociálna komunikácia
mudra@ssag.sk

Mgr. Mariana Múdra

Mgr. Zuzana Hollá

slovenský jazyk a literatúra
holla@ssag.sk

Mgr. Zuzana Hollá

Mgr. Martina Káčeríková

nemecký jazyk
kacerikova@ssag.sk

Mgr. Martina Káčeríková

Mgr. Monika Mičicová

geografia
micicova@ssag.sk

Mgr. Monika Mičicová

Mgr. Lenka Germanová

chémia
germanova@ssag.sk

Mgr. Lenka Germanová