Ing. Simona Amrichová
ekonómka školy
uctovnictvo@ssag.sk

Mgr. Lucia Žiačková
asistentka riaditeľa školy
ssag@ssag.sk

Danka Prandová
upratovačka

Jana Saganová
vrátnička, informátorka