Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia – MATURITA 2022/2023

 

Termíny častí MS 2024

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024.

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

Termíny ústnej formy internej časti MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.