Prečo si vybrať štúdium na našej škole?


● kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v siedmich predmetoch
● komunikácia s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch
● výchova a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup
● štúdium v učebných zameraniach v 4. a 5. ročníku - prírodovedné, humanitné, ekonomické
● preferovanie jedinečnosti, kreativity a osobnostného rastu každého žiaka
● vybraní zahraniční lektori a kvalifikovaní domáci pedagógovia
● experimentálne prvky vo vyučovaní a diferencovaný prístup k žiakom
● úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí
● možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
● možnosť získania jazykových certifikátov (IELTS, Cambridge..)
● možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku
● 10 nadštandardne vybavených učební, posilňovňa
● jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy

Naše úspechy


Roman Hajduk - 4.miesto v celoslovenskej súťaži v písaní poézie a prózy vo Francúzskom jazyku
M. Cagáňová, Z. Kalmár, F. Matoška, B. Jurkovičová, Kim Mok Jin - 2. miesto - Generácia Euro
Terézia Torousová - 3. miesto na krajskom kole Geografickej olympiády
Paulína Krošláková - 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu esej
Martin Vároš - 4. miesto v krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka
Magdaléna Rúžičková - 2. miesto na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku
Michaela Kušnieriková - 3. miesto na krajskom kole olympiády v španielskom jazyku
Laura Benková - majsterka Slovenskej republiky v plávaní za rok 2015
Miroslav Gašpárek - Pamätný list Okresného úradu Žilina, Pamätný list sv. Gorazda
Laura Benková - Pamätný list Okresného úradu Žilina
Paulína Krošláková - 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži
Barbora Opálená - 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži
Laura Benková - 1. miesto v Plávaní nádeje

Projekty, v ktorých je škola zapojená


Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách s využitím elektronického testovania
Digiškola - ektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Projekt "Nájsť svoj element" - Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis