Vitajte na stránke
Súkromného gymnázia

O nás


● kvalitné päťročné bilingválne štúdium európskych parametrov v siedmich predmetoch
● komunikácia s celým svetom v anglickom jazyku a ďalších svetových jazykoch
● výchova a vzdelávanie žiakov s dôrazom na tvorivo-humanistický prístup
● štúdium v učebných zameraniach v 4. a 5. ročníku - prírodovedné, humanitné, ekonomické
● preferovanie jedinečnosti, kreativity a osobnostného rastu každého žiaka
● vybraní zahraniční lektori a kvalifikovaní domáci pedagógovia
● experimentálne prvky vo vyučovaní a diferencovaný prístup k žiakom
● bodový systém hodnotenia, a tým väčšia objektivita
● úzke prepojenie na medzinárodnú sieť škôl a možnosť štúdia v zahraničí
● možnosť získania základnej aj odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka
● možnosť získania jazykových certifikátov (IELTS, Cambridge..)
● možnosť účasti na prestížnej súťaži v rečníckom prejave v anglickom jazyku
● 10 nadštandardne vybavených učební, posilňovňa
● jedáleň v priestoroch budovy, možnosť wifi pripojenia v priestoroch celej školy

Kontakt

Adresa


Súkromné gymnázium
Oravská 11
010 01 Žilina

E-mail


ssag@ssag.sk

Telefonický kontkat


Sekretariát: 041/3812892