Rada školy

Karol Čepec
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Ing. Simona Múdra
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Dominika Chrasníková Špániková
člen, zástupca rodičov

Daniela Krížová
člen, zástupca rodičov

Renáta Kľúčiková
člen, zástupca rodičov

Mgr. Silvia Tomašcová
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Ing. Emília Korenčiaková
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Lucia Žiačková
člen, zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Peter Židek
člen, zástupca žiakov školy