Rada školy

Karol Čepec
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Ing. Simona Múdra
člen, zástupca zriaďovateľa školy

Dominika Chrasníková Špániková
člen, zástupca rodičov

Zuzana Vršanská
člen, zástupca rodičov

Mária Tan
člen, zástupca rodičov

Mgr. Silvia Tomašcová
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Martina Cecková
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Lucia Žiačková
člen, zástupca prevádzkových zamestnancov školy

Filip Torous
člen, zástupca žiakov školy