Aj počas koronakrízy sa niektorí naši študenti zúčastňovali rôznych podujatí, samozrejne, on – line. Aj naša študentka Vanda Funtíková bola nominovaná svojou učiteľkou aplikovanej ekonómie, aby sa zúčastnila workshopu Manpower Leadership Award. Cieľom tohto podujatia bolo vybrať najlepších študentov aplikovanej ekonómie, ktorí počas fungovania študentskej firmy prejavovali vodcovské schopnosti, organizačný talent, komunikačné zručnosti, vedeli kooperovať v tíme a pod. Podujatie sa konalo 16. júna formou on – line interview. Nominovaných bolo 20 študentov z celého Slovenska, ktorí počas interview mali možnosť zodpovedať otázky týkajúce sa ich práce v študentskej firme. Spomedzi nich bolo vybraných 8 najlepších lídrov, ktorí sa zúčastnia v septembri Konferencie mladých lídrov. Sme veľmi radi, že Vanda postúpila z 2. miesta na túto konferenciu.