Aj tento rok sa naši študenti v rámci štúdia ekonómie zúčastnili súťaže Generácia Euro. Tentokrát bola témou finančná gramotnosť. Študentské tímy, ktoré úspešne zvládli 1.kolo súťaže – vedomostný kvíz, mali za úlohu vypracovať projekt na tému Čo je finančná gramotnosť a prečo je dôležitá. Tímy si mohli samy rozhodnúť, či spracujú túto tému formou eseje, videa, básne a podobne. Náš tím v zložení Marián Šmárik, Peter Židek, Šarlota Pozsonyiová, Chiara Boráková a Martin Jendruch pod vedením svojej učiteľky Emílie Korenčiakovej sa rozhodli pre video, ktorým chceli čo najjednoduchšie vysvetliť, čo je finančná gramotnosť a prečo je potrebné zvyšovať ju. Náš tím postúpil do finále, ktoré sa konalo on-line a spomedzi 5 finalistov sme obsadili krásne 2. miesto. Náš úspech je o to cennejší, že tento rok sa súťaže zúčastnilo mimoriadne veľa škôl – podľa Národnej banky Slovenska sa 111 škôl zúčastnilo 1. kola, do 2.kola postúpilo 40 tímov a z nich 33 tímov poslalo porote svoj projekt.

 

A čo priniesla súťaž okrem diplomu a vecných cien študentom? Tu je ich vyjadrenie: Okrem technických znalostí, ktoré sa týkajú najmä tvorby videa, sme v prvom rade nadobudli nové vedomosti v rámci ekonómie. Objasnili sme si do detailu ekonomické pojmy, ktoré bývajú často skloňované v médiách. Oboznámili sme sa s bankovým systémom na Slovensku a v Eurozóne. Vyjasnili sme si funkcie ECB a jednotlivých centrálnych bánk. A v neposlednom rade sme si precvičili prácu v tíme, svoje prezentačné zručnosti a schopnosť pohotovo reagovať na otázky, ktoré nám porota kládla.