Aj tento rok sa naši piataci zapojili do celoslovenskej súťaže Generácia €, a opäť sa spomedzi viac ako 100 škôl prebojovali do finále a skončili na 4.mieste. Tento rok bola táto súťaž trochu odlišná, študenti po úspešnom absolvovaní testu mali porovnať výhody a nevýhody € pre Slovensko. Náš tím S.M.A.R.T., zložený zo študentov Filip Torous, Matej Ročiak, René Žochňák, Rasťo Ladecký a Martin Vároš, sa rozhodol natočiť video, v ktorom študenti porovnali, čo nám € prinieslo a čo nám vzalo. Finále, ktoré sa malo konať koncom marca, však bolo nakoniec kvôli COVID19 zrušené a tímy nemali možnosť obhajovať svoje riešenie pred odbornou porotou. Aj keď nás to trocha mrzí, konečné 4. miesto, ktoré sme obsadili na základe nášho videa, je aj tak pekným úspechom a motiváciou pre budúcich piatakov, aby sa do tejto súťaže zapojili.