V tomto roku sa traja naši študenti zúčastnili Ekonomickej olympiády, ktorú  na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Podľa INESS sa do aktuálneho ročníka Ekonomickej olympiády  zapojilo rekordných 11 300 študentov, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast takmer o tretinu. Do krajských kôl sa prebojovalo 540 súťažiacich, ktorí aj tento rok absolvovali testovanie online. Do finále postúpilo 51 študentov z celého Slovenska, ktorí preukázali najlepší prehľad z ekonómie a analytické myslenie. Teší nás, že do finále postúpila aj naša študentka 5. ročníka Lucka Gáliková, ktorá preukázala výborné vedomosti z ekonomickej teórie a spolu s ostatnými finalistami riešila aktuálne ekonomické problémy. Časťou celoslovenského finále bol 60-minútový test zameraný na aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na každodenný život Slovákov a Sloveniek. Súťažiaci stredoškoláci analyzovali, ako cenový strop vplýva na dopyt a ponuku potravín, argumentovali, ako sankcie ovplyvnia ekonomiku Ruska a EÚ a tiež počítali, ako rastúce ceny nehnuteľností ovplyvňujú poistné sumy domov a náhradu prípadnej  škody.

Hoci sa Lucka neumiestnila na najvyšších stupienkoch, svojou účasťou vo finále si zabezpečila prijatie na svoju vybratú vysokú školu a zároveň si odniesla zo súťaže veľa skúseností a dojmov.

K úspechu jej srdečne blahoželáme!