JA Slovensko  v spolupráci s BEYER pripravilo súťaž Mini Innovation Camp vo Zvolene. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 tímov. V každom tíme boli traja študenti z odlišných škôl. Z nášho gymnázia sa zúčastnili dve žiačky tretieho ročníka: Vanda Funtíková a Dominika Sviečková. Tentokrát sa podarilo Vande Funtíkovej so svojím tímom vyhrať 2. miesto. Opäť to bol úspešný deň.  Tento camp je skvelá príležitosť, ako si zlepšiť tzv. soft skills – komunikačné a prezentačné zručnosti a naučiť sa pracovať v tíme. Študenti sa musia popasovať s výzvou, pracovať s ľudmi, ktorých vidia prvýkrát. Taktiež majú obmedzený čas. Ďakujeme pani učiteľke Ing. Korenčiakovej, že s nami absolvovala celý deň.