Dňa 23.3.2018 sa tím 5 študentov z našej školy pod vedením ich učiteľky Ing. Emílie Korenčiakovej zúčastnili finále súťaže Generácia Euro v Národnej banke Slovensko. Táto súťaž je organizovaná Európskou centrálnou bankou s cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť a podporovať ekonomické vzdelávanie stredoškolákov.  Národné finále bolo vyvrcholením celkovej súťaže, do ktorej sa zapojilo okolo 90 tímov zo stredných škôl z celého Slovenska a tí, ktorí prešli testom do druhého kola, napísali esej, v ktorej riešili smerovanie menovej politiky ECB do budúcnosti.

Z celkovo 23 zaslaných esejí bolo vybratých porotou 5 najlepších tímov, ktorí obhajovali svoju prácu formou prezentácie pred odbornou porotou zloženou zo 4 členov – pracovníkov NBS. Náš tím sa umiestnil na 5. mieste. Hoci boli študenti trochu smutní, že sa im nepodarilo umiestniť vyššie, ocenili skúsenosti, ktoré nadobudli počas celej súťaže i to, že mali možnosť porovnať sa s ostatnými stredoškolákmi.

 

 

Tags: , , , , ,