Dňa 20.3.2019 sa žiaci 3. A, MED4 a MED5 zúčastnili na exkurzii z chémie v INGEO-ENVILAB v Žiline. Žiaci sa oboznámili s prácou v chemických laboratóriách. Prešli si jednotlivé pracoviská so zameraním na organickú a anorganickú chémiu, ktoré sa zaoberajú analýzou rôznych fyzikálno-chemických a mikrobiologických vzoriek vôd, odpadov, zemín a nápojov. Videli rôzne laboratórne prístroje napr. fotometre, spektrometre, izatochoforézu a chromatofotometre  a prácu s nimi. Získali zaujímavé informácie o škodlivých látkach vo vode a pôde- dusičnany, dusitany, pesticídy. Žiaci získali cenné informácie, ako si treba chrániť zdravie a životné prostredie v ktorom žijeme a najmä, že chémia je veda budúcnosti…

 

Tags: , , ,