Vážení rodičia žiakov 1. ročníka,

 
zmluvy o poskytnutí vzdelania a ostatná dokumentácia, týkajúca sa žiakov 1. ročníka  sa bude podpisovať nasledovne:
z dôvodu dodržiavania pandemických nariadení žiadame rodičov žiakov  1.A triedy, aby sa dostavili do školy dňa 3.9.2020 v časovom rozmedzí od 12,00 hod do 15,00 hod. 
Rodičov žiakov 1.B triedy žiadame, aby sa do školy dostavili dňa 4.9.2020 v časovom rozmedzí od 12,00 hod do 15,00 hod. 
 
V prípade, ak Vám termín nevyhovuje, je potrebné sa dohodnúť na individuálnom termíne s Mgr. Žiačkovou prostredníctvom školského emali ssag@ssag.sk