Mgr. Martina Cecková
učiteľka dejepisu a geografie
ceckova@ssag.sk

Mgr. Eva Dubenová
učiteľka telesnej a etickej výchovy, koordinátro MS, vých. poradca
dubenova@ssag.sk

Ing. Emília Korenčiaková
učiteľka ekonomiky a nemeckého jazyka
korenciakova@ssag.sk

Mgr. Martina Koišová
učiteľka slovenského jazyka, umenie a kultúra
koisova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková
učiteľka biológie a chémie
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková
učiteľka anglického jazyka
stevkova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková
učiteľka matematiky
sturekova@ssag.sk

Mgr.Lucia Žiačková
učiteľka občianskej náuky
ziackova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová
učiteľka anglického jazyka
tomascova@ssag.sk

Mgr. Michal Chudík
učiteľ dejepisu
chudik@ssag.sk

Mgr. Bc. Ivana Paúrová
učiteľka náboženskej výchovy
paurova@ssag.sk

Mgr. Lucia Pavelková
učiteľka chémie
pavelkova@ssag.sk

Ing. Ján Stopka
učiteľ informatiky a fyziky
stopka@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos
učiteľka španielskeho jazyka
pleguezuelos@ssag.sk

Peter Druska
učiteľ informatiky
druska@ssag.sk