Mgr. Martina Jankovičová
učiteľka dejepisu a geografie
ceckova@ssag.sk

Mgr. Marek Majtán
učiteľ telesnej
majtan@ssag.sk

Ing. Emília Korenčiaková
učiteľka ekonomiky a nemeckého jazyka
korenciakova@ssag.sk

Mgr. Martina Koišová
učiteľka slovenského jazyka, umenie a kultúra
koisova@ssag.sk

Mgr. Lucia Kubašková
učiteľka biológie, chémie a anglického jazyka
kubaskova@ssag.sk

Mgr. Lenka Števková
učiteľka anglického jazyka
stevkova@ssag.sk

Mgr. Oľga Štureková
učiteľka matematiky
sturekova@ssag.sk

Mgr.Lucia Žiačková
učiteľka občianskej náuky
ziackova@ssag.sk

Mgr. Silvia Tomašcová
učiteľka anglického jazyka
tomascova@ssag.sk

Mgr. Simona Hluzáková
učiteľka geografie a biológie
hluzakova@ssag.sk

Mgr. Veronika Ledajová
učiteľka náboženskej výchovy
ledajova@ssag.sk

Mgr. Lucia Pavelková
učiteľka chémie a anglického jazyka
pavelkova@ssag.sk

Ing. Lukáš Valek
učiteľ informatiky
valek@ssag.sk

Mgr. Victoria Pleguezuelos
učiteľka španielskeho jazyka
pleguezuelos@ssag.sk

Mgr. Zuzana Tompošová
učiteľka matematiky
tomposova@ssag.sk

Mgr. Oľga Krištofíková
učiteľka fyziky
kristofikova@ssag.sk