Program Erasmus+ poskytuje podporu na výučbové pobyty v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Vďaka výučbe v zahraničí naši pedagógovia majú širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymieňajú si poznatky so svojimi kolegami z inej krajiny a preberajú osvedčené postupy v oblasti vzdelávania.