Výsledky prijímacieho konania 2022

Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
Termín Dátum skúšky Kód testu Spolu Spĺňa podmienky
1. t1 5.5.2022 46HH7 80 áno
2. t1 5.5.2022 25QQ2 77 áno
3. t1 4.5.2022 97DS9 76 áno
4. t1 4.5.2022 65KE8 74 áno
5. t2 11.5.2022 95ND3 73 áno
6. t1 4.5.2022 61HX4 72 áno
7. t1 5.5.2022 63DL6 72 áno
8. t1 5.5.2022 57CB8 72 áno
9. t2 11.5.2022 81NG1 71 áno
10. t1 4.5.2022 49LD1 71 áno
11. t1 4.5.2022 88SG3 71 áno
12. t2 11.5.2022 99ZZ2 70 áno
13. t2 11.5.2022 41YP5 70 áno
14. t2 11.5.2022 75XF2 69 áno
15. t1 11.5.2022 83BS1 69 áno
16. t2 11.5.2022 17WR3 69 áno
17. t1 4.5.2022 59GY6 68 áno
18. t1 5.5.2022 14XP3 68 áno
19. t1 5.5.2022 12LK9 67 áno
20. t1 5.5.2022 63BR9 67 áno
21. t2 12.5.2022 93FC6 67 áno
22. t1 4.5.2022 14ZR3 67 áno
23. t2 11.5.2022 21XH6 67 áno
24. t1 4.5.2022 43HD1 67 áno
25. t1 5.5.2022 34LH5 66 áno
26. t2 12.5.2022 81DC2 66 áno
27. t1 5.5.2022 81EY6 66 áno
28. t2 11.5.2022 44MH7 65 áno
29. t2 11.5.2022 37JG7 65 áno
30. t1 5.5.2022 15HQ7 65 áno
31. t1 4.5.2022 79NB1 65 áno
32. t1 5.5.2022 59PP1 64 áno
33. t2 11.5.2022 79SW5 64 áno
34. t1 12.5.2022 75PW1 64 áno
35. t2 12.5.2022 16XZ8 64 áno
36. t2 11.5.2022 38AM6 63 áno
37. t2 11.5.2022 71TN6 63 áno
38. t2 11.5.2022 11LW9 62 áno
39. t2 11.5.2022 14WR6 62 áno
40. t2 11.5.2022 41RQ1 62 áno
41. t2 11.5.2022 98DP4 62 áno
42. t1 4.5.2022 43JA9 61 áno
43. t2 11.5.2022 77TS9 61 áno
44. t2 11.5.2022 16NX2 61 áno
45. t1 5.5.2022 44PD2 60 áno
46. t1 4.5.2022 67QK4 59 áno
47. t1 5.5.2022 41WZ9 59 áno
48. t1 4.5.2022 54WH3 59 áno
49. t2 11.5.2022 16QM9 59 áno
50. t1 4.5.2022 66LF5 59 áno
51. t1 4.5.2022 66ZM1 58 áno
52. t1 5.5.2022 83LJ1 58 áno
53. t2 11.5.2022 83BF5 58 áno
54. t1 4.5.2022 61PL4 57 áno
55. t2 11.5.2022 16RR1 57 áno
56. t1 4.5.2022 54EF3 57 áno
57. t1 5.5.2022 96JK3 57 áno
58. t2 12.5.2022 58SK6 57 áno
59. t1 4.5.2022 69EF5 56 áno
60. t1 4.5.2022 97NW3 56 áno
61. t2 12.5.2022 63AQ3 56 áno
62. t2 11.5.2022 27GJ6 55 áno
63. t2 11.5.2022 39NR8 55 áno
64. t1 4.5.2022 25RR3 55 áno
65. t1 4.5.2022 35KR8 54 áno
66. t1 4.5.2022 92SJ6 54 áno
67. t2 11.5.2022 71RJ7 54 áno
68. t2 11.5.2022 71LF7 52 áno
69. t1 4.5.2022 87EH1 51 áno
70. t1 4.5.2022 64LJ5 51 áno
71. t2 11.5.2022 92SQ9 50 áno
72. t1 4.5.2022 79DJ6 50 áno
73. t1 4.5.2022 52PJ7 50 áno
74. t1 5.5.2022 42AD9 50 áno
75. t1 4.5.2022 74EN1 48 áno
76. t2 12.5.2022 57LL2 47 áno
77. t2 11.5.2022 14TS5 47 áno
78. t2 11.5.2022 46WJ5 47 áno
79. t1 4.5.2022 12LT9 47 áno
80. t2 11.5.2022 69JP5 46 áno
81. t2 11.5.2022 25WS5 45 áno
82. t2 11.5.2022 89JK4 45 áno
83. t2 11.5.2022 81YF2 44 áno
84. t1 4.5.2022 12ET1 44 áno
85. t2 11.5.2022 41YQ8 43 áno
86. t2 12.5.2022 32DB9 42 áno
87. t1 5.5.2022 27GQ6 36 áno
88. t1 4.5.2022 34HB5 42 nie
89. t1 5.5.2022 73BE4 39 nie
90. t2 11.5.2022 59CH8 39 nie
91. t2 11.5.2022 63MS8 34 nie
92. t2 11.5.2022 32NN1 27 nie
93. t2 11.5.2022 78AK8 15 nie
94. t2 11.5.2022 36EJ6 15 nie
95. t1 4.5.2022 56KP9 15 nie
96. t2 13.5.2022 97LL3 10 nie
97. t2 12.5.2022 85MQ2 5 nie
98. t2 12.5.2022 49WJ3 0 nie