Výsledky prijatých žiakov do 1. ročníka 2020/2021.

Výsledky sú zverejnené pod prideleným kódom 20XXX. (XXX-pridelený kód žiaka).