V rámci projektu EUROSCOLA sa 7.novembra 2018 na našej škole uskutočnila videokonferencia s pánom Borisom Zalom, poslancom Európskeho parlamentu. Hoci nám bolo ľúto, že sme pána poslanca nemohli stretnúť osobne, i táto príležitosť bola pre študentov možnosťou dozvedieť sa viac o práci Európskeho parlamentu. Pán poslanec najskôr porozprával žiakom o svojej práci, o tom, aké úlohy má Európsky parlament a ako fungujú plenárne zasadania parlamentu, ako aj práca vo výboroch. Podobne ako v predchádzajúcej diskusii, otázky študentov sa týkali hlavne dvoch tém – budúceho vývoja EÚ po voľbách do EP v roku 2019 a postoja EÚ k životnému prostrediu a globálnemu otepľovaniu. Pán poslanec sa taktiež vyjadril k voľbám do EP a aký dopad budú mať ich výsledky na fungovanie Európskej únie a naše postavenie v nej.

 

 

Tags: , , ,