Dňa 7.09.2021 sa v priestoroch Žilinského lesoparku uskutočnilo účelové cvičenie. Naši študenti I.A a I.B. v podmienkach mestského terénu prakticky precvičovali aktivity prvej pomoci, upevňovali si fyzické schopnosti a zručnosti (poľný beh) a vypočuli si prednášku o praktickej topografii a problematike orientácie v neznámom teréne.