Dňa 4.9.2020 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili 1. účelového cvičenia a žiaci piateho ročníka turistickej vychádzky v Lesoparku Chrasť.

Počasie nám prialo,prváci  sa rozdelili do skupín a pod vedením pedagógov a našich šikovných piatakov absolvovali prípravu na stanovištiach:
  1. Zdravotná príprava, kde si vyskúšali ako podať prvú pomoc pri rôznych úrazoch, stabilizovanú polohu, nacvičili si aké informácie podať pri volaní 112ky…
  2. Topografia, práca s mapou, buzolou, kde si vyskúšali orientáciu v teréne, ukázali si povrchové útvary na povrchu Zeme, prácu s mapou a buzolou….
  3. Dopravná výchova, kde sa oboznámili s dopravným značením, ako sa majú správať v pozícii chodcu a cyklistu…

Pevne veríme, že získané poznatky využijú v každodennom živote:-)