Naše gymnázium sa tento rok po prvý krát zapojilo do Dejepisnej súťaže študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky, najväčšej česko-slovenskej súťaže pre stredné školy, v ktorej žiaci prezentujú svoje vedomosti z histórie v písomných testoch s rozmanitým typom otázok, ktoré vypracovali najlepší slovenskí a českí historici. Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej celosvetovou pandémiou sa tohtoročné krajské kolo s témou európskych dejín 1900 – 1939 uskutočnilo 17. júna 2021 po prvýkrát vo svojej histórií on-line. Náš trojčlenný tím tvorili žiaci: Nikolas Jankal (II.B), Adrián Kučera (III.A) a Bibiana Majorská (IV.A), ktorí sa bohužiaľ tento rok neumiestnili medzi najlepšími 75 gymnáziami Česka a Slovenska, avšak na prvý pokus si viedli veľmi dobre. Dúfame tak, že to našim žiakom dodá odvahu do budúceho ročníka súťaže.