Naši žiaci sa opäť raz zúčastnili akcie Model United Nations, tentokrát v poľskom meste Toruň. Toto stredoveké mesto založené Rádom nemeckých rytierov je aj rodiskom Mikuláša Kopernika a známe pre svoje lahodné perníky. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo zaoberať sa aktuálnymi problémami celého sveta a aj prevziať iniciatívu za ich riešenie. Témami komisii boli napríklad bezpečnosť, kultúra, zdravotníctvo, klimatické zmeny, ktoruch riešenia sú dôležité pre budúcnosť ľudstva. Všetci odviedli skvelú prácu a udalosť mala aj kvôli vystúpeniu žiakov SSAG naozaj vysoký štandard. Na akcii MUN je špeciálne, že študenti v komisii zastávajú dopredu pridelené krajiny a ako delegáti sa snažia dosiahnuť kompromis pre svoj štát a celú organizáciu. Poctivá domáca príprava im umožnila nový pohľad na zahraničnú politiku danej krajiny. Žiaci celý deň lobovali, debatovali a vytvárali rezolúcie, po čom nasledoval nemenej prínosný neoficiálny program. Počas týchto dní získali žiaci skúsenosti do svojho života a priateľstvá bez hraníc.

 

 

Tags: ,