Terénne cvičenia z geografie pre III. ročník sa uskutočnili 9.mája v areáli lesoparku Dubeň nad Žilinou. Vyhliadková veža nám poskytla panorámu mesta, ktorá umožnila žiakom porozumieť geografii a štruktúre mesta Žilina. V teréne sme cvičili základy geocachingu. Obsahom cvičení bola aj pedogeografia a pôdne sondy.