februára 2020 sa 5 študenti našej školy – Vanda Funtíková, Dominika Sviečková, Ivona Krajčiová, Senghyong Kim a David Čajka spolu s pani učiteľkou Ing. Emíliou Korenčiakovou zúčastnili workshopu Innovation Camp v Košiciach. Spolu s ďaľšími 80 študentami pracovali v tímoch na riešení výzvy, ako motivovať zamestnancov firmy ATαT správať sa ekologicky. Svoje riešenia prezentovali tímy pred odbornou porotou. Po celodennej práci v tímoch a prezentáciách sme sa dočkali ocenenia – naša študentka Dominika Sviečková so svojím tímom získala 1. miesto. Treba však pochváliť všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili Innovation Campu, pretože odviedli dobrú prácu.