SPEAKER´S CORNER 2024

 

15. februára organizovalo Súkromné gymnázium v Žiline celoslovenskú súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy Speaker´s Corner. Súťaže sa zúčastnilo 51 žiakov z trinástich škôl, aby súťažili so svojimi prejavmi na vybrané témy. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Pre gymnáziá a odborné školy boli kategórie Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční), Seniors (18-19-roční) a kategória pre školy s bilingválnym štúdiom Bilingual, kde sa mohli zúčastniť stredných bilingválnych škôl bez ohľadu na vek. Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty, Seniors 5 minút a Bilingual 4-5 minút. V každej vekovej kategórii bolo dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci vybrali jednu a pripravili na ňu rečnícky prejav. Takisto si súťažiaci mohli vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Všetky témy vychádzali z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku. Tento rok boli na výber nasledujúce témy:

 

JUNIORS 

 • Girls face more peer pressure than boys.
 • Package holidays are better than independent travel.
 • It is impossible to stop/prevent any forms of bullying.
 • Video gaming is a sport.
 • Homework should be banned. 

 

INTERMEDIATE 

 • Fear of missing something on social media (FOMO) leads to loneliness and isolation.
 • It is better to be an adult than a teenager.
 • Governments should regulate Artificial Intelligence.
 • Legal drinking age should be raised to 21.
 • Challenges move us forward.

 

SENIORS 

 • Parents often transfer their unfulfilled ambitions onto their children.
 • Violent video games lead to a lack pf empathy and possible aggressive behaviour.
 • Orwell´s Animal Farm is becoming a reality.
 • We should turn to alternative ways of living.
 • Digital communication has changed the way teenagers interact with their peers and romantic interests.

 

BILINGUAL

 • Package holidays are better than independent travel.
 • Governments should regulate Artificial Intelligence.
 • Fear of missing something on social media (FOMO) leads to loneliness and isolation.
 • Orwell´s Animal Farm is becoming a reality.
 • Parents often transfer their unfulfilled ambitions onto their children.

 

Prihlásení súťažili podľa veku v tzv. semifinále, kde predniesli svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále porotcovia hodnotili gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež mali členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musel reagovať. Žiaci boli bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátali. Do finále postúpili v každej kategórii traja najlepší.

 

Vo finále súťažili finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahali nové témy. Každý z nich mal inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostala ako v semifinále. Na prípravu mali 15 minút. Hodnotili sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotila pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálové komisie boli zložené z učiteľov zo súťažiacich škôl tak, aby učitelia nehodnotili vlastných žiakov.

 

Konečné umiestnenie 

JUNIORS

 1. Horváthová Veronika –  Gymnázium Varšavská, Žilina
 2. Simona Van der Vight – Obchodná akadémia, Žilina 
 3. Suďa Richard – Gymnázium Varšavská, Žilina 

 

INTERMEDIATE

 1. Kavcová Anna Sofia – Gymnázium Varšavská, Žilina 
 2. Hrbáň Oliver – Gymnázium Varšavská, Žilina 
 3. Vancová Simona – SSOŠ Pro Scholaris, Žilina 

 

SENIORS

 1. Liptáková Nasťa – Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava 
 2. Bosík Sebastián – Gymnázium Varšavská, Žilina 
 3. Ďurišová Emma – SSOŠ Pro Scholaris, Žilina 

 

BILINGUAL

 1. Klein Peter Martin – Evanjelické lýceum, Bratislava 
 2. Uhrinová Laura – Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava 
 3. Kubáňová Valéria Arleta – Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš 

 

Speaker´s Corner je jedinečná a zároveň aj náročná príležitosť pre žiakov predniesť prejav pred publikum. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a porotcovia si vypočuli prejavy na vysokej úrovni nielen jazykovej ale aj argumentačnej. Súťaže sa zúčastnili školy nielen zo Žiliny, ale aj Martina, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi, Bratislavy, Rožňavy, Krompách a Sučian.  Ďakujeme všetkým účastníkom za prednesené prejavy a vysokú úroveň súťaže. 

 

Súkromné gymnázium, Žilina