Po dvoch rokoch vynútenej prestávky po štrnásty krát Súkromné gymnázium v Žiline organizovalo celoslovenskú súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy. Dňa 09.februára 2023 sa v priestoroch Súkromného gymnázia zišlo 44 žiakov z trinástich škôl, aby súťažili so svojimi prejavmi na vybrané témy. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Pre gymnáziá a odborné školy boli kategórie Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční), Seniors (18-19-roční) a kategória pre školy s bilingválnym štúdiom Bilingual, kde sa mohli zúčastniť stredných bilingválnych škôl bez ohľadu na vek. Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty, Seniors 5 minút a Bilingual 4-5 minút. V každej vekovej kategórii bolo dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci vybrali jednu a pripravili na ňu rečnícky prejav. Takisto si súťažiaci mohli vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Všetky témy vychádzali z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku. Tento rok boli na výber nasledujúce témy:

JUNIORS 

 • Having hobbies is a waste of time.
 • I am too reliant on my phone.
 • Doing a job you enjoy is more important than earning more money.
 • It is better to help people by giving your time and skills instead of money.
 • There is a lot of pressure from social media on teenagers to be cool. 

 

INTERMEDIATE 

 • Rather than technology serving our needs, we often find ourselves serving technology´s needs.
 • Health is not valued until sickness comes.
 • Today´s society does not listen enough to the opinions of young people.
 • Sportsmen and sportswomen should give something back to their local communities.
 • Yoga and other forms of meditation should be taught at schools. 

 

SENIORS 

 • Deprived societies give rise to extremism.
 • “Education is the most powerful weapon we can use to change to world.” (Nelson Mandela)
 • We cannot stop the climate change; we have to learn to live with it. 
 • Deadly infectious diseases like Covid-19 or Ebola are a part of Earth’s self-regulating system.
 • The price to pay for the freedom of speech and free media is a surge in fake news. 

 

BILINGUAL 

 • It is sometimes necessary to give up our personal freedom for the public benefit. 
 • Rather than technology serving our needs, we often find ourselves serving technology´s needs.
 • Deadly infectious diseases like Covid-19 or Ebola are a part of Earth’s self-regulating system.
 • More and more teenagers and young adults are suffering from social anxiety and panic attacks. 
 • The price to pay for the freedom of speech and free media is a surge in fake news.

 

Prihlásení súťažili podľa veku v tzv. semifinále, kde predniesli svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále porotcovia hodnotili gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež mali členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musel reagovať. Žiaci boli bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátali. Do finále postúpili v každej kategórii traja najlepší.

 

Vo finále súťažili finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahali nové témy. Každý z nich mal inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostala ako v semifinále. Na prípravu mali 15 minút. Hodnotili sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotila pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálové komisie boli zložené z učiteľov zo súťažiacich škôl tak, aby učitelia nehodnotili vlastných žiakov.

 

Konečné umiestnenie 

JUNIORS

 1. Svobodová Ina – Gymnázium Krompachy (Computer games have a negative effect on children.)
 2. Suďa Richard – Gymnázium Varšavská, Žilina (Shopping is a good way to spend free time.)
 1. Zigová Timea – Evanjelické gymnázium, Lipt.Mikuláš (Part-time jobs are good for students.)

 

INTERMEDIATE

 1. Tomaščíková Nina – Gymnázium Varšavská, Žilina (We should stop buying foof that is sold in plastic.)
 2. Kavcová Anna Sofia – Gymnázium Varšavská, Žilina (Eating and drinking habits in Slovakia have changed for the worse.)
 3. Šugár Oliver – Gymnázium Veľká okružná, Žilina (Secondary school students should be allowed to choose the subjects they want to study.)

SENIORS

 1. Liptáková Nasťa – Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava (It is natural for young people to rebel against society.)
 2. Bosík Sebastián – Gymnázium Varšavská, Žilina (Maturita exams are an unfair way to assess students.)
 3. Hrabovský Denis – SSOŠ Pro Scholaris, Žilina (Security cameras are nota n invasion of our privacy.)

BILINGUAL

 1. Valčo Marek – Evanjelické gymnázium, Martin (Artificial intelligence poses a danger to human kind.)
 2. Uhrinová Laura – Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava (Society has changed so much that older generations are no longer able to advise the young generation.) 
 1. Klein Peter Martin – Evanjelické lýceum, Bratislava (Online learning is as good as face-to-face learning.)

 

Speaker´s Corner je jedinečná a zároveň aj náročná príležitosť pre žiakov predniesť prejav pred publikum. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a porotcovia si vypočuli prejavy na vysokej úrovni nielen jazykovej ale aj argumentačnej. Súťaže sa zúčastnili školy nielen zo Žiliny, ale aj Martina, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi, Bratislavy, Rožňavy, Krompách a Nitry.  Ďakujeme všetkým účastníkom za prednesené prejavy a vysokú úroveň súťaže.