08.februára 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil už 11.ročník celoslovenskej súťaže Speaker´s Corner, súťaž v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku pre stredné školy. Žiaci súťažia v troch kategóriách podľa veku: Juniors (14-15-roční), Intermediate (16-17-roční) a Seniors (18-19-roční). Dĺžka jednotlivých prejavov je v kategórii  Juniors 3 minúty, Intermediate 4 minúty a Seniors 5 minút. V každej vekovej kategórii je dopredu daných päť tém, z ktorých si súťažiaci môžu jednu vybrať. Takisto si súťažiaci môžu vybrať, či budú rečniť za alebo proti téme. Témy sú aj z predmetov ekonomika, geopolitika, história, chémia, biológia, občianska náuka a filozofia. Všetky témy vychádzajú z cieľových požiadaviek maturít v cudzom jazyku.

Prihlásení súťažia podľa veku v tzv. semifinále, kde prednesú svoje prejavy pred komisiami bez použitia techniky. V semifinále sa v trojčlenných komisiách (v každej komisii sú vždy aj učitelia zo súťažiacich škôl) hodnotia gramatiku a slovnú zásobu, obsah, dĺžku a plynulosť prejavu, výslovnosť a intonáciu a napokon aj rečnícke zručnosti. Taktiež majú členovia komisií či ostatní súťažiaci právo opýtať sa rečníka až tri otázky, na ktoré musí reagovať. Žiaci sú bodovaní v každej kategórii a na záver sa im body jednotlivých porotcov zrátajú. Do finále postúpia v každej kategórii traja najlepší.

Vo finále súťažia finalisti medzi sebou v rámci vekovej kategórie. Pred finále sa ťahajú nové témy. Každý z nich má inú tému, aby sa predišlo prípadnému použitiu už počutého prejavu nasledujúcimi súťažiacimi. Dĺžka prejavov ostáva ako v semifinále. Na prípravu majú 15 minút. Hodnotia sa tie isté veci ako v semifinále s tým, že ešte sa im navyše hodnotia pohotovosť a schopnosť reagovať a odpovedať na otázky porotcov. Finálová komisia je zložená z piatich členov, učiteľov zo súťažiacich škôl a hostí.

Speaker´s Corner je jedinečná a zároveň aj náročná príležitosť pre žiakov predniesť prejav pred publikum. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a porotcovia si vypočuli prejavy na vysokej úrovni nielen jazykovej ale aj argumentačnej. Súťaže sa zúčastnili školy nielen zo Žiliny, ale aj Martina, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Spišskej Novej Vsi Bratislavy a Košíc. Víťazmi sa tento rok stali: v kategórii Juniors Nikita Zubajová z Evanjelického gymnázia J.Tranovského v Liptovskom Mikuláši, v kategórii Intermediate Michaela Mrštinová z Evanjelického gymnázia J.Tranovského v Liptovskom Mikuláši a v kategórii Seniors Lenka Volková z Gymnázia Javorová zo Spišskej Novej Vsi.

 

Konečné umiestnenie 2018

JUNIORS:

 1. NIkita Zubajová – Evanjelické gymnázium J.Tranovského, Liptovský Mikuláš, 81 bodov
 2. Judita Konečná – Gymnázium, Varšavská, Žilina – 77 bodov
  Jakub Koprda – Gymnázium, Varšavská, Žilina – 77 bodov

INTERMEDIATE

 1. Michaela Mrštinová – Evanjelické gymnázium J.Tranovského, Liptovský Mikuláš 70 bodov
 2. Marek Ištok – Gymnázium, Hradná, Liptovský Hrádok – 69 bodov
 3. Tomáš Kmeť – Gymnázium, Hradná, Liptovský Hrádok – 65 bodov
 4. Michal Vozárik – Evanjelické lýceum, Bratislava – 63 bodov

SENIORS:

 1. Lenka Volková – Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves – 48 bodov
 2. Rastislav Jonis – Evanjelické gymnázium, Martin – 46 bodov
 3. Eliška Pašteková – Evanjelické lýceum, Bratislava – 36 bodov
 

Tags: , , ,