Štvrtok 2.9.2021 10.00 – Slávnostné otvorenie škoského roka 2021/2022

Stretnutie žiakov s triednymi učiteľmi v triedach + Predstavenie sa vyučujúcich v 1. ročníku a nových vyučujúcich vo všetkých triedach.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter: vstup cez vchod vedľa telocvične, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty.

1. ročník – žiaci 1. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi pred vchodom (resp. vo vchode škole v prípade zlého počasia) a spolu odchádzajú do tried.