Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentky a študentov stredných škôl, ktorá reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a troch súťažných kolách. OKM vznikla v roku 2021 a v už v tomto roku sa do súťaže zapojilo vyše 2000 študentov z viac než 240 škôl. Dňa 13.12.2022 sa školského kola tejto obľúbenej olympiády zúčastnilo až 30 žiakov nášho gymnázia. Silu svojich sivých mozgových buniek tak pripravili na súťaž so žiakmi iných škôl v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 28.3.2023.