16. februára zorganizovali žiaci štvrtého ročníka Modelové zasadanie OSN SGMUN pre žiakov našej školy. Zaoberali sa témou práv imigrantov v Európe. Navrhli rezolúciu podporujúcu dodržiavanie ľudských práv. Žiaci zastupovali európske krajiny, ktorých sa téma imigrantov týka, napr. Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Francúzsko, Nemecko, pobaltské krajiny a samozrejme aj Turecko. MUNy sú príležitosťou, kde žiaci vedú formálne rokovanie o rezolúciách podľa rokovacieho protokolu OSN ako je oslovovanie, formulácia bodov v rezolúcii, vyjadrenia sa za alebo proti návrhu, či predostrieť pozmeňovací návrh. Aj keď boli skoro všetci žiaci na MUNe po prvý krát, snažili sa zapájať do debaty a nebáli sa postaviť pred celý výbor a urobiť prejav. Veľká vďaka patrí aj nášmu bývalému žiakovi Petrovi Židekovi, ktorý predsedal rokovaniu.