Dňa 16.10. sa žiaci 2.ročníka zúčastnili na podujatí zameranom na protidrogovú tematiku – Revolution train. Žiaci nastúpili do vlaku, ktorý im poskytol interaktívny zážitkový program zameraný na prevenciu proti drogám. Protidrogové aktivity vo vlaku zaujímavou formou predstavili žiakom mechanizmy, prostredníctvom ktorých vzniká závislosť až po dôsledky, ktoré závislému na drogách spôsobí. Žiaci mali možnosť vidieť reálny príbeh drogovo závislého, ktorý cez množstvo emotívnych situácií vytvára priestor na premýšľanie o nebezpečenstve legálnych a nelegálnych drog.