Dňa 16.10.2017 sa u nás na škole v rámci projektu EUROSCOLA uskutočnila beseda s Richardom Sulíkom, poslancom Európskeho parlamentu. Prednášky sa zúčastnili všetci študenti našej školy . Naši žiaci si vopred pripravili otázky týkajúce sa budúcnosti Európskej únie, postavenia Slovenska v EÚ, ako aj otázky týkajúce sa možností mladých ľudí zúčastniť sa výmenných pobytov v rámci Erasmu plus. Neskôr, pokiaľ to čas dovolil, sa žiaci priamo obracali na pána poslanca so svojimi otázkami. Diskusiu moderoval Adam Solčanský, študent 5.ročníka. Veríme, že beseda bola prínosom pre študentov našej školy, a tešíme sa na ďaľšie príležitosti v rámci projektu Euroscola.

 

Tags: , , , ,