Dňa 06.10.2017 sa u nás na škole uskutočnila beseda  s pánom Ivanom Štefancom, poslancom Európskeho parlamentu.   Prednáška bola určená pre prvý, druhý, tretí a štvrtý ročník študentov našej školy. Na začiatku sme sa dozvedeli niečo viac o pánovi poslancovi, neskôr sme sa rovno presunuli ku otázkam vytvoreným našimi žiakmi, ktorí si ich starostlivo pripravili. Po úvode sme začali s problematikou dvojakých potravín v rámci EÚ, Brexitu a taktiež sme načali aj tematiku programu Erazmus a jeho prínos pre mladých ľudí. Na všetky otázky sme dostali odpovede a na záver sme sa rozlúčili s ďakovnou rečou od moderátorky tejto udalosti a zároveň žiačky 4.tého ročníka Chai-Rin Shin. Veríme, že beseda bola prínosom pre študentov našej školy, a tešíme sa na ďaľšie príležitosti v rámci projektu Euroscola.

 

Tags: , , , ,