Exkurzia sa začala neďaleko od hlavnej cesty. Malá cestička medzi stromami ponúkala zatiaľ nie úplný, ale aspoň polovičný pocit úteku od mesta a vstupu do prírody. Žihľava okolo, kde tu nejaký kvietok. Z jednej strany cestičky vzdialenej od neďalekého chodníka, sme však mohli vidieť stredne veľké vŕby, ktorým sa v týchto vlhkých pôdach aj vďaka blízkemu potôčiku darí. Po cestičke sme pokračovali ďalej, kde kvôli elektrickým stožiarom a stavbám boli stromy vyťaté.

Práve vďaka tomu sa tu darilo trávnatým porastom a rôznym bylinám, ktoré je možno vidieť na takmer každých lúkach, ako napríklad púpavy, skorocel či ďatelina. Keď sme prešli cez poľný chodník na asfaltovú, nie tak často frekventovanú cestu, hluk áut sa už stratil niekde za stromami rastúcimi pri tu prítomnom potoku. Mohli sme vidieť, ako na jednej strane bližšie k vode si svoj priestor okupovali hlavne stromy, ako jelše a osiky, no na druhej to boli zase byliny a menšie rastliny obľubujúce vodu. Veľa z nich bolo aj jedlých a často sa s nimi stretávame aj v domácej kuchyni t.j. cesnačka alebo žerušnica. Niektoré z nich sme aj ochutnali, no nikto nevyzeral, že by si ich zobral aj domov – na obed. Odtiaľ sme odbočili do mierneho strmého kopca na kosenú lúku, kde rástli iskerníky a kostihoje. Na vrchu kopca sa nachádzalo zopár lavičiek, na ktorých sme si chvíľu oddýchli, a pozerali sa na výhľad. Rástli tu umelo vysadené smreky, ktoré v neprirodzenom prostredí začínajú cez leto vysychať, a trpia rôznymi škodcami a chorobami. Cestu späť sme zvolili cez listnatý les, kde sa vyskytovali duby a kríky. Tie poskytovali pocit vzdialenosti od civilizácie. Boli tu však chodníky vychodené turistami, alebo len ľuďmi, ktorí chcú na chvíľu vypnúť a poprechádzať sa v prírode. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a myslím si, že sme sa veľa naučili. Bolo príjemné stráviť dve hodiny v „praxi“ na čerstvom vzduchu, namiesto sedenia v škole. Ďakujeme pani vedúcej exkurzie Kvetke Kickovej z Považského múzea, za krátky výlet vo forme učenia. Takisto ďakujeme aj pani učiteľke Kyselovej a Kubaškovej za fotky a spoločnosť.