Vážení záujemcovia o štúdium na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11, Žilina,

 
riaditeľka školy vyhlasuje ďalší termín prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia dňa 20. júna 2023. 
Prihlášky na štúdium, ktoré Vám vystaví základná škola je potrebné zaslať do 13.6.2023.