Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy vrátane gymnázií je 15. máj 2020. 

Rodičia mohli do 28. februára 2020 podať najviac dve prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Do 15. mája 2020 môžu podať dve štandardné prihlášky na vzdelávanie na strednej škole, pokiaľ tak ešte neurobili.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov  sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.