Žiaci Ssag sa zúčastnili plaveckej štafety v Žiline dňa 21.9.2023. Odplávali spolu aj s Mgr. Dubenovou 29550m.