14.3. 2017 – 9:15 stretnutie na Mariánskom námestí (I. II. roč .III. roč.) o 12:30 rozchod žiakov (žiaci si prinesú od rodičov potvrdenie že môžu po rozchode odísť domov priamo z mesta).

15.3. 2017 – účelové cvičenie I. II. roč .III. roč.- turistická vychádzka. Zraz pred garážami o 8.30h smer Vodné dielo-Mojš. Rozchod žiakov o 14:00 (žiaci si prinesú od rodičov potvrdenie že môžu po rozchode odísť domov priamo z Vodného diela).