Olympiáda kritického myslenia je úplne nová súťaž pre jednotlivcov, študentov stredných škôl, ktorá sa snaží upozorniť na dôležitosť overovania správ, hodnotenia presvedčivosti argumentácie a vnímania manipulatívnych techník. V tomto roku prebehol 1. ročník OKM, a to v dvoch vekových kategóriách a v troch súťažných kolách. Súťažné zadania sa delili do 3 častí:

  1. overovanie a vyhľadávanie informácií,
  2. identifikácia logických chýb v texte a interpretácia dát,
  3. formulácia argumentov na určené témy.

Do krajského kola OKM, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.3.2022 sa zapojilo vyše 1884 študentov a študentiek zo 140 škôl po celom Slovensku. Najväčšie zastúpenie mal v oboch kategóriách práve žilinský kraj – v 1. kategórii (1.-2. ročník) sa prihlásilo 217 a v 2. kategórii (3.-5. ročník) až 322 žiakov a žiačok. V tomto konkurenčnom prostredí súťažilo, bohužiaľ bez postupu do 3. kola, aj 12 žiakov nášho gymnázia:

  • v 1. kategórií – Karolína Vidrová (I.A),
  • v 2. kategórií – žiaci III. B: Nikolas Jankal, Samuel Kanderka, Ivan Jaroslav Kľúčik, Nina Lončíková, Natália Šušková, žiaci IV.A: Bianka Bírošová, Adriana Janošková, Štefan Kerr, Viktória Pecková Tereza Tomicová a žiačka V.A: Bibiana Majorská.