V piatok 13.10.2023 sme s našimi prvákmi navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Keďže k nám dochádzajú z rôznych miest, mnohí z nich našu knižnicu nepoznajú. Pomocou interaktívneho kvízu sme sa dozvedeli všetko potrebné o fungovaní knižnice, o knižničnom a výpožičnom systéme, ako aj o rôznych aktivitách, podujatiach a krúžkoch, ktoré naša krajská knižnica organizuje. Pokračovali sme prehliadkou všetkých priestorov a oddelení knižnice, ako napr. novo zrekonštruované britské a americké centrum, oddelenie beletrie, odbornej literatúry či regionálnej bibliografie, čitáreň, literárny park…
Dve študentky s najlepšími znalosťami o fungovaní knižnice vyhrali v kvíze študentskú registráciu do knižnice na jeden rok.
Ako sme mali možnosť zistiť, knižnica už nie je len miesto, kde si prídu ľudia požičať knihy. Krajská knižnica organizuje množstvo podujatí, besied, prednášok, výstav, kurzov a krúžkov pre všetky vekové kategórie, návštevníci si tu môžu v kľude prečítať knihy, noviny a časopisy, môžu využiť internetové služby, virtuálnu realitu, 3D tlačiareň či dokonca šijacie stroje Singer. :-))