Miestnosť číslo 144 je učebňou slovenského jazyka a literatúry. Práve tu sa nechádzajú všetky pomôcky na uľahčenie výučby SJL a na čo najlepšiu prípravu žiakov na maturitnú skúšku. Spolu objavujeme krásy jazyka a literatúry. Učíme sa analyzovať,diskutovať, vyjadriť svoj názor, argumentovať… Jej súčasťou je aj školská knižnica, v ktorej sa nachádza beletria a všetky potrebné učebnice, zbierky úloh a testov, slovníky, hlavolamy, ukážky literárnych diel… Keďže je jar a všetko sa prebúdza, rozhodli sme sa so žiakmi 1.A prevetrať aj našu knižnicu. Všetko sme spolu upratali, preukladali, spočítali… Bola to makačka, ale hreje nás pocit dobre vykonanej práce a tiež systém, prehľadnosť a útulnosť našej učebne.

 

Tags: , , , , ,