V rámci projektu EUROSCOLA sa naši študenti rozhodli zorganizovať modelové zasadnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu na našej škole. Akciu sme sa rozhodli uskutočniť, aby sme aj mladším študentom priblížili prácu Európskeho parlamentu. Celé zasadnutie zorganizovali a viedli študenti 4. a  5. ročníka Peter Židek a Filip Torous, ktorým pomáhali v príprave a organizácii študenti 4.ročníka . Na zasadnutie boli pozvaní aj 5 študenti Gymnázia T. Ružičku v Žiline, ktorí aktívne prispeli k diskusii.

Študenti, ktorí sa zúčastnili zasadnutia, rokovali o dopadoch poľnohospodárstva na globálnehe otepľovanie  a po celom dni rokovaní prijali rezolúciu, ktorá obsahuje návrhy opatrení, ako znížiť negatívny vplyv poľnohospodárskej výroby na globálne otepľovanie. Aj takáto aktivita ukazuje, že naši študenti dokážu zorganizovať zaujímavé podujatie, ktoré prispeje k rozšíreniu informácií o tom, ako fungujú inštitúcie EÚ.