V rámci projektu EUROSCOLA sa naši študenti rozhodli zorganizovať modelové zasadnutie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Európskeho parlamentu na našej škole. Akciu sme sa rozhodli uskutočniť, aby sme aj mladším študentom priblížili prácu Európskeho parlamentu. Celé zasadnutie zorganizovali a viedli študentky 5. ročníka Chairin Shin a Alžbeta Rosinová, ktorým pomáhala v príprave a organizácii celá skupina MAT/EKO5. Študenti, ktorí sa zúčastnili zasadnutia, rokovali o dopadoch globálneho otepľovania a po celom dni rokovaní prijali rezolúciu, ktorá obsahuje návrhy opatrení, ako zastaviť globálne otepľovanie. Aj takáto aktivita ukazuje, že naši študenti dokážu zorganizovať zaujímavé podujatie, ktoré prispeje k rozšíreniu informácií o tom, ako fungujú inštitúcie EÚ.

 

Tags: ,