A: Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT.

Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na našej stránke : 10509_0415_navrat_do_skol.pdf (minedu.sk)

Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 


PDF verzia COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU na stiahnutie

Viac INFO: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/