Naša žiačka Stella Čarnecká sa zúčastnila majtrovstev okresu, kde obsadila 2. miesto za čo jej blahoželáme.