Žiaci SG v počte 24 pod vedením Mgr. Majtána (vedúceho kurzu) absolvovali v mesiaci február 11.2. – 15.2. 2019 lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Vrátna. Kurz prebiehal dochádzkovou formou a autobusom sa spoločne presunuli do Vrátnej doliny.

Boli vytvorené dve lyžiarske družstvá 18 žiakov a jedno snowboardové 6 žiakov. Žiaci sa zdokonaľovali v lyžiarskych a snowboardových technikách. Podmienky boli priaznivé pre výcvik. Radosť z pekného športu im umožňovalo aj pekné prostredie a kvalitné podmienky na nácvik a zdokonaľovanie sa. Veľká vďaka patrí všetkým trom inštruktorom, ktorý sa snažili, aby žiaci vo výcviku napredovali tým správnym smerom a taktiež mali z výcviku aj zábavu.

 

Tags: , ,