Naši študenti tretieho ročníka absolvovali kurz ochrany života a zdravia – KOŽaZ, ktorý im zážitkom ukázal, ako sa zorientovať v prírode, ako zachrániť svojho kamaráta v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote. KOŽaZ prebehol v sprievode našich učiteliek a odborníka na lesnú problematiku. V srdci Kysuckých Beskýd vládla príjemná atmosféra a všetci zúčastnení si odniesli domov mnoho nových zážitkov, upevnených priateľstiev, vedomostí a skúseností.