V piatok 4.9. žiaci absolvovali turistickú vychádzku na Vodné dielo Žilina. Niektorí žiaci si priniesli aj kolieskové korčule. Žiaci pozorovali flóru a faunu Vodného diela. Oboznámili sa so správnou turistickou a športovou výbavou. Vysvetlili pravidlá bezpečného správania sa v cestnej doprave a na turistických trasách. Žiaci diskutovali o význame dopravného značenia a dôležitosti rešpektovania pravidiel cestnej premávky.